Bastøy fengsel er det største lavsikkerhetsfengslet i Norge.

Fengslet ligger på Bastøy i Oslofjorden og er en del av Horten kommune. Fengslet disponerer hele øya, selv om nordre del med badestranden Nordbukta har status som friområde.

Fengslet fungerer som et eget lite lokalsamfunn (øysamfunn) med ca 80 bygninger, veier, strandsoner, kulturlandskap, fotballbane, dyrket mark og skog.

I tillegg til selve fengselsdriften med dens mange avdelinger, finnes det butikk, bibliotek, informasjonskontor, helsetjeneste, kirke, skole, NAV, kaianlegg, fergedrift,  (med eget rederi), og fyr med fasiliteter for utleie for mindre møter og seminarer.

Fengselslivet på Bastøya from Robert Hansen, Fargefilm AS on Vimeo.

Både bygninger og natur er vernet. Fengslet og hele øysamfunnet drives ut fra et humanøkologisk verdisyn og forståelse. Det medfører bl.a i at landbruket er økologisk, fengslet behandler det meste av eget søppel, og et konstant fokus er satt på å minimalisere utslipp av CO2.

Men humanøkologisk tenkning og teori er langt mer enn dette.
Humanøkologien er opptatt av forholdet mellom mennesker og deres sosiale og kunstige skapte miljøer og fokuserer på hvordan mennesker samvirker og påvirkes av hverandre og naturen. Det betyr at alle ansatte i Bastøy fengsel forventes å ha kompetanse, forståelse og fokus på relasjoner og hvordan vi påvirker og påvirkes av hverandre i tillegg til respekt for hvordan vi bruker og forvalter naturen omkring oss, som vi alle er en del av.
Dette er fengslets og øysamfunnets verdisyn.

Det er mulig for domfelte (menn) å sone hele, eller deler av en lengre ubetinget fengselsstraff på Bastøy under forutsetning av at den domfelte, i bytte for betydelig frihet og unike muligheter for selvutvikling og livsstilsendring, selv tar ansvaret for eget liv og for de muligheter, ansvar og krav som et opphold på Bastøy både gir og forutsetter.

Barneansvarlige ved Bastøy fengsel er:
Eliann Holtung og Henriette Pettersvold Lehmann. Barneansvarlige nås via sentralbordet eller pr mail til eliann.holtung@kriminalomsorg.no eller henriette.pettersvold.lehmann@kriminalomsorg.no

En barneansvarlig skal blant annet arbeide med å ivareta barns rettigheter når far soner dom ved Bastøy fengsel."

TV og filmselskaper fra en rekke land produserer filmer og reportasjer om Bastøy.

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT